Novinky

30.01.2018 08:20

Pozvánka na Detský karneval

Obecný úrad Bziny a obecné zastupiteľstvo v Bzinách v spolupráci s OZ Chuť Žiť a KC Bziny Vás pozýva na Detský karneval, ktorý sa bude konať v neďeľu dňa 04.02.2018 o 15:00 v Komunitnom centre Bziny. Detský karneval.pdf (229050)

—————

12.01.2018 08:07

IX. ročník memoriálu Floriána Kozáka

Zjavenie Pána už ako tradične patrí na Bzinách šachistom.  Tento raz sviatok pripadol na sobotu, 06.01.2018 a tak  šachový turnaj,  IX. ročník memoriálu Floriána Kozáka mohol byť  o 10:00 oficiálne zahájený. Turnaj bol rozdelený do dvoch kategórií. V prvej sa...

—————

04.01.2018 13:56

XI ROČNÍK PRECHODU BZINSKÝM CHOTÁROM

XI ročník sa konal predposledný deň starého roku, konkrétne v sobotu, dňa 30.12.2017 o 10:00 hod. Ľudia sa začali stretávať pred Komunitným centrom približne o 9:40 h., postupne prebiehala prezentácia, až kým sa všetci ľudia nezapísali (kto chcel a mohol odštartoval malým...

—————

27.12.2017 14:46

Vianočný stolno-tenisový turnaj (vyhodnotenie)

Tradičného Vianočného turnaja ktorý sa konal v Bzinách dňa 22.12.2017 sa zúčastnilo 31 hráčov, z toho 14 v kategórii do 15 r. a 17 v kategórii dospelých. Turnaj odštartovali v kategórii do 15 rokov jednak mladé bzinské nádeje a jednak deti, ktoré až tak často...

—————

18.12.2017 13:52

Pozvánka na šachový turnaj

Obec Bziny, OŠK Bziny (šachový klub) a občianske združenie Chuť Žiť Vás srdečne pozývajú na Trojkráľový šachový turnaj, 9 ročník "Memoriálu Floriána Kozáka", ktorý sa uskutoční dňa 06.01.2018 od 10:00 h. v sále Komunitného centra Bziny, Brezovecká 96/8. Tešíme sa na Vás.

—————

18.12.2017 13:37

Pozvánka na Bzinský prechod

Obec Bziny a občianske združenie Chuť Žiť Vás srdečne pozývajú na 11. ročník "Prechodu Bzinským chotárom", ktorý sa uskutoční dňa 30.12.2017. Zraz účastníkov je o 10:00 h. pred Komunitným centrom Bziny, Brezovecká 96/8. Štartovné je 2 EUR a na záver Vás v cieli čaká posedenie pri kapustnici. Tešíme...

—————

18.12.2017 13:00

Pozvánka na vianočný stolnotenisový turnaj

Obec Bziny, OŠK Bziny(stolnotenisový klub) a OZ Chuť Žiť Vás srdečne pozývajú na Vianočný stolnotenisový turnaj, ktorý sa bude konať dňa 22.12.2017, to je v piatok v sále Komunitného centra v Bzinách.  Turnaj sa bude konať v dvoch vekových kategóriách: 1. Kategória (do 15 r.) od 14:00 2....

—————

14.12.2017 10:10

Oslava sviatku sv. Mikuláša

Na svätého Mikuláša, keď sa zvečerí, tichá radosť k oknu kráča. Oslavuje všetky deti dobrotivým slovom: váži skutky, predsavzatia po dobrom, či po zlom. – Že lepšieho viacej nebolo? To vás, deti, chváli – Mikuláš vám nesie sladké dary. A aj tento rok nezabudol sv. Mikuláš na všetky deti...

—————

30.11.2017 08:52

Pozvánka na Mikuláša

Obec Bziny v spolupráci s OZ Chuť Žiť Vás srdečne pozýva na stretnutie s Mikulášom pred kostolom v Bzinách dňa 05.12.2017 to je v utorok o 17:00 hod. Mikuláš Bziny.pdf (452268)

—————

23.10.2017 09:12

Divadlo pre seniorov

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, pozývame seniorov na divadelné predstavenie Námestovského ochotníckeho súboru, ktoré sa uskutoční v sále Komunitného centra Bziny dňa 30.10.2017 o 17:00. Vstup je zdarma.

—————


Novinky Komunitného centra

05.06.2017 11:16

Deň detí

V malej obci Bziny v nedeľu 4. Júna 2017  futbalové ihrisko na Bzinách žilo detským smiechom. Deťom z obce Bziny, Obec Bziny v spolupráci s pracovníkmi komunitného centra Bziny, dobrovoľníkmi občianskeho združenia Chuť ŽIŤ a DJ Aifelom pripravila...

—————

15.05.2017 11:48

Deň matiek

Krásny májový sviatok – Deň matiek sme už tradične oslávili v našom komunitnom centre na milom podujatí, na ktorom vystúpili so svojim programom deti zo Bzín a folklórny súbor Bzinček senior. Všetky prítomné mamky, babky i prababky v slávnostne vyzdobenej plnej sále privítal svojim príhovorom...

—————

28.11.2016 08:10

Deň pre dôchodcov

  Starší vek má farbu jesene. Tak, ako sa zrodíme je spojené s jarou, nádherná jeseň je spojená s dozretím človeka. Práve v mesiaci október  si uctievame jeseň života. Nie je to náhodou - toľko bohatstva, farieb vôní ....a úroda. To, čo sme zasiali, nechali rásť, teraz...

—————

04.09.2016 09:56

Najaktuálnejšie fakty z Komunitného centra Bziny

  03.08.2016 19:43 Komunitné centrum Bziny, ktoré vzniklo v roku 2016 v mesiaci agust realizuje nasledovné činnosti: - rodinný výlet do Zlína - 31. júla 2016 - klub pre seniorov spojený s rôznymi aktivitami a akciami - pravidelne každú stredu od 13.00 hod. - 16.00 hod. - nízkoprahové denné...

—————

04.09.2016 09:54

Komunitné centrum Bziny

Komunitné centrum Bziny prirpavuje nasledovné aktivity pre deti a dospelých: - doučovanie nemeckého jazyka - doučovanie anglického jazyka pre deti - klub pre seniorov - dopravnú školu pre školopovinné deti - futbalovú školu pre deti /prvý turnaj hráme 30. augusta 2016 na futbalovom ihrisku v...

—————


Dokumenty

—————