Občianske združenieKomunitné centrum Bziny

Projekt podporený Implementačnou agenútrou Ministerstva práce,, sociálynch vecí a roidny. Projekt je zameraný na vznik zariadenia sociálnych služieb, ktoré by sa malo zameriavať na komunitnú prácu a tvorbu komunitného sieťovania. Komunitné centrum máme zriadené od roku 2015.