Občianske združenieNajaktuálnejšie fakty z Komunitného centra Bziny

04.09.2016 09:56

 

03.08.2016 19:43

Komunitné centrum Bziny, ktoré vzniklo v roku 2016 v mesiaci agust realizuje nasledovné činnosti:

- rodinný výlet do Zlína - 31. júla 2016

- klub pre seniorov spojený s rôznymi aktivitami a akciami - pravidelne každú stredu od 13.00 hod. - 16.00 hod.

- nízkoprahové denné kluby pre deti - každý deň od 8.00  hod. do 15.00 hod.

- denné letné tábory

- od augusta doučovanie detí zo základných škôl

- kluby pre matky s deťmi vo veku od 2 rokov do 6 rokov veku  - každý štvrotok od 10.00 hod. do 13.00 hod.

                                           

Od augusta 2016 sme zriadili centrum na ochranu a obhajobu ľudských práv. Pravidelne budeme poskytovať poradenstvo (pracovné, kariérne), ale aj špecializované poradenstvo, ktoré sa viaže k akútnym osobným a rodinným krízam.