Občianske združenieOslava sviatku sv. Mikuláša

14.12.2017 10:10

Na svätého Mikuláša, keď sa zvečerí, tichá radosť k oknu kráča. Oslavuje všetky deti dobrotivým slovom: váži skutky, predsavzatia po dobrom, či po zlom. – Že lepšieho viacej nebolo? To vás, deti, chváli – Mikuláš vám nesie sladké dary.

A aj tento rok nezabudol sv. Mikuláš na všetky deti v obci Bziny, keď do obce zavítal  dňa 6. Decembra 2017 o 17.00 hod. v sprievode anjela a čerta. Deti mu z lásky dali svoje kresbičky, zverili mu svoje piesne a tajné  básničky. Veľká radosť nastala pri odovzdávaní darčekov, ktoré pre deti pripravil Obecný úrad Bziny. Celý program pre deti pripravilo občianske združenie Chuť ŽIŤ.