Občianske združenieKomunitné centrum Bziny

04.09.2016 09:54

Komunitné centrum Bziny prirpavuje nasledovné aktivity pre deti a dospelých:

- doučovanie nemeckého jazyka

- doučovanie anglického jazyka pre deti

- klub pre seniorov

- dopravnú školu pre školopovinné deti

- futbalovú školu pre deti /prvý turnaj hráme 30. augusta 2016 na futbalovom ihrisku v Bzinách/

- tančený krúzok pre školopovinné deti

- školu šíkovných rúk

- tvorivú dieľňu pre dospelých 

 

bližšie sa o aktivitách dozviete v rubrike Komunitné centrum Bziny