Poradenstvo v projektovej činnosti

Občianske združenie Chuť ŽIŤ okrem svojej vlastnej projektovej činnosti poskytuje aj informácie a poradenstvo k Vaším realizovaným a začatím projektom.

V projektovej činnosti sa obracajte na tel. č. 0944 384 176