Kontakt

CHUŤ ŽIŤ

 

občianske združenie 
Kocmáľ 477/24
02601 Dolný Kubín

Tel.: 0902 050 505, 0944 384 176

E-mail: benusjan1@gmail.com, benusovamariana@gmail.com, giertliovadaniela@gmail.com

 

predsedníčka Chuť ŽIŤ: Mgr. Mariana Beňušová

podpredseda Chuť ŽIŤ: PhDr. Ján Beňuš

projektový manažér a administrátor webu: doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.

administratívno-sociálny pracovník: Mgr. Jozef Záhora

 

Komunitné centrum Bziny

Horevodie 218

026 01 Bziny

tel: 0915 893 292

e-mail: komunitnecentrumbziny@gmail.com

 

riaditeľ komunitného centra: doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.

odborný komunitný pracovník KC: Mgr. Jozef Záhora

pracovník KC: Dana Fejová

 

IČO: 22618554

 


Kontaktujte nás