Občianske združenieDeň pre dôchodcov

28.11.2016 08:10

 

Starší vek má farbu jesene. Tak, ako sa zrodíme je spojené s jarou, nádherná jeseň je spojená s dozretím človeka. Práve v mesiaci október  si uctievame jeseň života. Nie je to náhodou - toľko bohatstva, farieb vôní ....a úroda. To, čo sme zasiali, nechali rásť, teraz dozrieva ku prospechu všetkých.  Deti, mlaď i ľudia v produktívnom veku môžu čerpať, inšpirovať sa a ľúbiť našich seniorov. Ale je to čas aj na čiastočné vracanie toho, čo sme dostali, a čo ešte dostaneme.

Preto  aj my, tu na Bzinách, sme si dňa 6.11.2016 pripomenuli  našich starších spoluobčanov. Malým občerstvením, milým programom a drobným darčekom, sme im chceli vyjadriť poďakovanie  za všetko, čo čo pre nás urobili.

Privítaním starostom obce bol zahájený program. Seniorom zahrali, zaspievali a zabásnili deti z komunitného centra, spevom a hudbou takisto potešil náš Bzinček senior,. Humorná scénka aj pár vtipov, vyčarili úsmevy na tvárach.

Po programe sa naši dôchodcovia porozprávali, pospomínali.

Veríme, že sa prítomným pripravený spoločenský program páčil a aspoň na chvíľočku im spestril život.

Veľké poďakovanie patrí všetkým,  ktorí sa na tejto akcii podieľali.