Komunitné centrum
 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

 www.esf.gov.sk<https://www.esf.gov.sk>

  www.ia.gov.sk<https://www.ia.gov.sk>