Občianske združenieECDL vzdelávanie

ECDL vzdelávanie

03.08.2016 22:36
ECDL ako digitálna gramotnosť vo vzdelávaní ECDL sa uplatňuje ako nástroj na podporu presadzovania základnej digitálnej gramotnosti vo vzdelávaní - študentov i učiteľov. Napríklad: Rumunsko - ECDL pre každého učiteľa: Práve výskumy vo vzdelávaní a úžitky zo vzdelávacieho systému formujú...