Občianske združenieImplementácia projektov Chuť ŽIŤ

V letných mesiacoch júl - august 2016 sme pripravili nasledovné projekty:

- Praxou k zamestnaniu

- Cesta z kruhu nezamestnanosti

- Podpora detí a ich činností v komunite

- Tvorba chráneného pracoviska

- Projekt družobných miest

- Projekt aktivačnej a dobrovoľníckej činnosti

- Rozvoj komunitného centra