Občianske združenieNaši partneri

Domáci parnteri:

Vysoká škola zdravontíctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Obec Bziny

Obec Žaškov

Obec Oravská Poruba

Obec Vyšný Kubín

Obec Leštiny

Obec Pucov

Obec  Jasenová

Tropicteam, Bratislava

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava

Policajný zbor Dolný Kubín

Metská polícia Dolný Kubín

MARIANA BEŇUŠOVÁ AUTOŠKOLA BEŇUŠ, s. r. o.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci

Inštitút ďalšieho vzdelávania v Dolnej Krupej

Základná škola spojená s materskou školou vo Vyšnom Kubíne

Základná škola spojená s materskou školou v Kňažej

Základná škola Janka Kukučína

Základná škola Janka Matúšku

Základná škola M. Hattalu

Cirkevná základná škola, Dolný Kubín

Stredná zdravotná škola, Dolný Kubín

Obchodná akadémia Dolný Kubín

Stredná škola služieb, Dolný Kubín

Jednota dôchodcov Žaškov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline

Spoločnosť priateľov detských domovov v Bratislave

Domov sociálnych služieb pre dospelých, Zakamenné

Domov sociálnych služieb pre dospelých, Oravská Lesná

Domov sociálnych služieb pre seniorov, Dolný Kubín

Domov sociálnych služieb pre seniorov, Namestovo

Centrum sociálnych služieb, Čadca

Detský domov, Banska Bystrica

Nadácia Tatra Banky, Bratislava

Nápravné zariadenie Sučany

Občianske združenie Nádej deťom, Banská Bystrica

Občianske združenie Mimibodka, Šala

Futbalová škola Roberta Hanku, Piešťany

Domov sociálnych služieb pre seniorov, Čadca

Krízové stredisko, Čadca

 

Zahraniční parnteri:

obec Privlaka - Chorvátsko

obec Krásna - Česká republika

obec Wilkovice - Poľská republika

obec Boyarka - Ukrajina