Pracovníci komunitného centra

doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD. - garant Komunitného centra Bziny

Mgr. Jozef Záhora - odborný pracovník Komunitného centra Bziny

Danka Fejová - pracovník komunitného centra Bziny /PKC/