Občianske združenieVianočný Krakow

V Adventnom období Obec Bziny a  Komunitné centrum Bziny zriadené občianskym združením Chuť ŽIŤ sa rozhodlo zrealizovať výlet do Krakowa na Vianočné trhy. Odchod bol ráno o 9.30 a príchod o 22.00 hodine. Danej akcie sa zúčastnilo cca 40 občanov zo Bzín, ktorí počas celého výletu mali vianočnú náladu. Vianočné trhy boli o mnohých zaujímavostiach, o krásnych vianočných stánkoch a samotnom sprievode, ktorý v tom čase a konal v Krakowe. Mnohí účastníci zájazdu mali možnosť poznať aj historické pamiatky a historické miesta vianočného Krakowa.

Za danú akciu by som chcela poďakovať v prvom rade Autoškole Beňuš. Avšak poďakovanie si zaslúži aj vedenie obce Bziny a Komunitné centrum Bziny zriadené občianskym združením Chuť ŽIŤ, ktorí pripravili výlet do Krakowa.