Občianske združenieSKVELÉ DETI ZO BZÍN PRIPRAVILI SV. MIKULÁŠA PRE DÔCHODCOV V DOMOVE DÔCHODCOV V DOLNOM KUBÍNE

SKVELÉ DETI ZO BZÍN PRIPRAVILI SV. MIKULÁŠA PRE DÔCHODCOV V DOMOVE DÔCHODCOV V DOLNOM KUBÍNE

Krásny zážitok, ktorý pripravili deti zo Bzín dňa 05. 06. 2015 od 10.00 hod. do 12.00 hod pre opustených dôchodcov v domove dôchodcov v Dolnom Kubíne bol skvelým nápadom, ktorý sa zrodil v ľudskom srdci nielen ľudí pracujúcich s deťmi, ale aj v srdciach samotných detí. Deti, ktoré pravidelne navštevujú Komunitné centrum Bziny zriadené občianskym združením Chuť ŽIŤ a mali chuť potešiť svojou prítomnosťou opustených seniorov dokázali v Domove dôchodcov seniorov rozosmiať, rozplakať a tiež zaspievať si nie jednu pieseň, ktorá patrí ku dňu sv. Mikuláša. Starčekovia, tí ktorí boli mobilní sa zhromaždili v spoločenskej miestnosti, kde si pre nich deti pripravili krátky kultúrny program. Potom naše deti zo Bzín chodili po izbách a svojou úžasnou spontánnosťou a detským džavotom  potešili nie jedného starčeka alebo starenku.

V závere chcem vysloviť úprimné poďakovanie všetkým naším deťom za úžasný prístup a zážitok. Tiež chcem poďakovať občianskemu združeniu Chuť ŽIŤ za prípravu a náročnú prácu, ktorú pracovníci Komunitného centra Bziny vložili do prípravy danej akcie. Ako aj poďakovať samotnému vedeniu Obce Bziny za možnosť a spoluprácu pri organizovaní tejto akcie, ktorá bola prínosom a darom pre tých, ktorí sú osamelí a opustení .