Občianske združeniePríspevok pre komunitné centrum Bziny

Príspevok pre komunitné centrum Bziny

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, p začala dňa 01.01.2014                 s realizáciou Národného projektu Komunitné centrá (NP KC) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

Národný projekt Komunitné centrá (NP KC) je určený najmä pre skupinu obyvateľov sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením s dôrazom na MRK, pre ktorých je charakteristická neschopnosť participovať na sociálnom, ekonomickom, politickom a kultúrnom živote v dôsledku faktorov ako sú napríklad nízky príjem, zlý zdravotný stav, nedostatočné vzdelanie, slabý kontakt s majoritnou populáciou a diskriminácia.

Občianske združenie Chuť Žiť sa tiež zapojilo do uvedeného projektu a svoju činnosť vrámci projektu začalo v mesiaci apríl 2015.  Dňa 16. 9. 2015 OZ dostalo  od Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  spotrebný materiál a dlhodobý materiál, ktorý môžu využívať občania v Komunitnom centre Bziny.

Zásielka obsahuje kancelársky materiál, hračky a spoločenské hry. Nechýbajú medzi nimi ani pomôcky na cvičenie (fitlopta, slideboard, švihadlá, lopty, overball, gymnastické kruhy, stolný futbal) a tiež  hudobné nástroje (gitara, rytmický set nástrojov).

Za pomoc pri vybavení  Komunitného centra ďakujeme.