Občianske združenieNášteva ZOO - Zlín - "POZNAJ SVOJHO SUSEDA"

Nášteva ZOO - Zlín - "POZNAJ SVOJHO SUSEDA"

Bzinci boli na výlete

Komunitné centrum dňa 20. septembra 2015 (v nedeľu) zorganizovalo celodenný výlet do ZOO v Zlíne. S radosťou a očakávaním ráno 48 občanov zo Bzín nastúpilo do autobusu a vybrali sme sa za hlavným cieľom – pobaviť sa do Zlínskej ZOO, v ktorej sme spoznali kultúru života zvierat z  rôznych svetových kontinentov.

Cesta bola síce zdĺhavá, takmer 7-hodinová, ale následná zábava v ZOO v Zlíne nám ju vynahradila. Privítali nás rozmanité zvieratká z rôznych svetových kontinentov, z ktorých sme mnohé doteraz na vlastné oči nevideli. Mohli sme sa s nimi hrať a kŕmiť ich. Najkrajší zážitok sme mali s  opičkami zo Severnej Ameriky, ktoré voľne behali po zoologickej záhrade v Zlíne, a ktoré sme kŕmili z ruky jablkom. Tiež sme mali možnosť spoznať kultúru a históriu rôznych kontinentov.

Z výletu sme sa vrátili neskoro večer, unavení, ale so smiechom a radosťou. Výlet nebol len poznaním zoologickej záhrady, ale aj nadviazaním a utužením mnohých priateľstiev.

V závere by som chcela poďakovať všetkým organizátorom výletu, hlavne Tatrabanke a nadácii Dobré srdce, ktorá nám poskytla finančný grant na spolufinancovanie danej akcie. Tiež by som chcela poďakovať Občianskemu združeniu Chuť Žiť, Obci Bziny a starostovi obce Bziny PhDr. Jánovi Beňušovi, ktorí nám boli pri danej akcii veľmi nápomocní.