Občianske združenieNAŠA AKCIA – NAŠA ZÁBAVA – NAŠA VEC

NAŠA AKCIA – NAŠA ZÁBAVA – NAŠA VEC

NAŠA AKCIA – NAŠA ZÁBAVA – NAŠA VEC 

 
Komuitné centrum Bziny zriadené občianskym združením Chuť Žiť v nedeľu  6. septembra 2015 zorganizovalo jednu zo svojich aktivít ,a tak umožnila malým, ale aj veľkým zažiť na futbalovom ihrisku v Bzinách veľa športových hier a prekvapení. Počasie nám veľmi neprialo, ale aj tak nás to neodradilo, zorganizovať akciu: „Naša akcia – naša zábava – naša vec“. Počas akcie sme deťom ponúkli rôzne športové hry, nechýbala ani lukostreľba. Ale tiež tradičné maľovanie a maľovanie na tvár. Deťom sme počas akcie rozdávali aj pestrofarebné balóny a sladkosti. V závere by som chcela poďakovať všetkým aktivistom Komunitného centra Bziny, dobrovoľníkom a študentom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ako aj nášmu fotografovi Milošovi Grznárovi, ktorý spravil ako vždy výborné fotky, plné života a radosti.  Tiež by sme chceli poďakovať starostovi obce Bziny, občianskemu združeniu Chuť Žiť a  DHZ Bziny za ústretovosť a pomoc, ktorú nám poskytli pri realizácii danej akcie.