Občianske združenieMikuláš na Bzinách

Deň sv. Mikuláša na Bzinách

Obec Bziny v spolupráci s občianskym združením Chuť ŽIŤ dňa 5. 12. 2015 zorganizovalo o 17.00 hod. sv. Mikuláša pre deti zo Bzín. Mikuláš prišiel až zo Severného Pólu spolu so svojím pomocníkom s anjelmi a čertmi, plným košom sladkostí a malých odmien pre dobré veľké a malé deti zo Bzín. Každé dieťa Mikulášovi povedalo  pesničku, básničku, alebo mu odovzdalo nakreslený obrázok. Celkovo sa pri stromčeku stretlo cca 70 detí so svojimi rodičmi, každé jedno dieťa dostalo nádhernú Mikulášsku nádielku. Čerti nemali žiadnu veľkú prácu, skôr sa nevedeli zastaviť anjeli spolu s Mikulášom, ktorí  s chuťou rozdávali všetko to, čo im škriatkovia nachystali do Mikulášskeho koša. Za danú akciu by sme chceli poďakovať Mikulášovi, čertom a anjelom, organizátorom danej akcie a vedeniu obce Bziny za dobrú akciu plnú smiechu a detskej radosti.