Občianske združenieJesenná beseda s profesorom MUDr. Vladimírom Krčmérym

Jesenná beseda s profesorom MUDr. Vladimírom Krčmérym

Profesor MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., FRSP, FACP, Dr.h.c. mult. je slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta.

Je zriaďovateľom VŠZaSP sv. Alžbety, bol rektorom a štatutárnym zástupcom súkromnej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (2002) do konca roku 2013. Ministerstvo zdravotníctva SR v roku 2007 zriadilo na jeho podnet Národné referenčné centrumpre tropické choroby v Bratislave ako špecializované pracovisko ÚVZ SR na VŠZaSP svätej Alžbety v Bratislave.

Profesor MUDr. Vladimír Krčméry, spolu s ďalšími slovenskými lekármi už roky pomáha ľuďom v rozvojových krajinách. Nezostal bokom ani teraz, keď humanitárna kríza hrozí v susednom Maďarsku. So svojím tímom sa vybral do prvej línie medzi utečencov. Ako vidí celú situáciu bol priblížiť na Bzinách dňa 13. 10. 2015 o 14.00 hod.

Počas kultúrneho programu vystúpil aj spevácky zmiešaný zbor OMNIA a po prvýkrát sa otvorila výstava fotografií FOTOMOMENT BZINY, ktorej autorom je Miloš Grznár.

Starostovi obce Bziny, pracovníkom obecného úradu, komunitného centra Bziny a iným usporiadateľom, ako aj všetkým účastníkom akcie z úprimného srdca patrí veľké ĎAKUJEM za realizáciu krásneho, plnohodnotného odpoludnia.