Občianske združenieIIi. ročník Bzinský pedál

Už tretí ročník Bzinského pedála je úspešne za nami. V sobotu 16. Apríla 2016 o 10.00 hod. sa obec Bziny zrealizovala III. Ročník Bzinského pedálu, a privítala tak  nadšencov cyklistiky, ktorí oprášili svoje dvojkolesové tátoše. Hlavným organizátorom bol náš spoluobčan Miloš Grznár spolu s predstaviteľmi  obce.

Počasie nám prialo a slniečko svietilo, ako keby sme ho mali objednané. Naše podujatie bolo pohodové a nekonalo sa na čas. Zmyslom bola skôr podpora a motivácia všetkých, ktorí radi jazdia na bicykli. Nakoľko sa na podujatí stretli dlhoroční nadšenci cyklistiky aj úplní amatéri, na výber bolo niekoľko rôznych trás. Najkratšia trasa končila v Pucove, kde bol všetkým účastníkom ponúknutý teplý čaj, niečo malé na zahryznutie a najrýchlejším šťastlivcom aj buchty z Pucovskej kuchyne. Na Bzinskom pedáli bolo zaregistorvaných cca 50 účastníkov. Podujatia sa zúčastnili cyklisti nielen z rôznych kútov Oravy ale aj  z celého  Slovenska. Medzi účastníkmi nechýbali ani starostovia obcí Bziny, Pucov, Medzibrodie a Oravský Podzámok ktorí sa aktívne zapojili do spolupráce s obcou Bziny.

Každý účastník Bzinského pedála potom dostal pamätný list s podpisom starostu obce Bziny. Kto mal záujem, mohol si na pamiatku kúpiť tričko s logom podujatia. Po príchode do cieľa boli všetci cyklisti pohostení výborným gulášom, ktorý padol každému účastníkovi vhod. Na akcii vypomáhali občania zo Bzín, ale zapojili sa aj aktívni doborovoľníci VŠ ZaSP.

V závere by sme chceli poďakovať hlavne:

  • Najskôr chceme poďakovať garantom podujatia - M. Grznárovi a starostovi obce Bziny,  za zorganizovanie III. Ročníka Bziniského pedálu
  • Naše poďakovanie za spoluprácu patrí aj OR PZ v Dolnom Kubíne.
  • Poďakovanie patrí aj Ing. M Sojčákovi, Mgr. M. Janotovi, Ing. J. Vraňákovi, Bc. Rastislavovi Suroviakovi - starostom vyššie spomenutých obcí, ktorí vyjadrili pochopenie pre našu akciu a ochotu spolupracovať.
  • Poďakovanie patrí sponzorom podujatia – firme Aktual Optik, pánovi V. Šindlerovi a obciam Bziny, Medzibrodie, Pucov, Pribiš a Pokryváč.
  • Poďakovanie patrí aktívnym cyklistom, ktorí prišli podporiť dobrú myšlienku a v rámci toho odolali túžbe šliapnuť do pedálov a ujsť peletónu už za prvou zákrutou
  • Vďaka patrí aj všetkým ostatným účastníkom podujatia, ktorí sa rozhodli stráviť deň s nami.
  • A nakoniec aj všetkým nemenovaným spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu podujatia.