Občianske združenieFašiangová návšteva v domove dôchodcov

Fašiangová návšteva v domove dôchodcov

Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy, posledné dni pred pôstom, ktoré sú  vyvrcholením prechodného obdobia medzi zimným a jarným cyklom.

Deti z Komunitného centra Bziny počas polročných prázdnin ukázali, že dokážu svoju radosť rozdávať iným.  Sami si pripravili fašiangový program a vystúpili s ním v Domove sociálnych služieb pre seniorov v Dolnom Kubíne.

Program sa seniorom veľmi zapáčil a sami sa zapojili nielen do spevu oravských pesničiek, ale aj zahrali na harmonike. 

V závere by som chcela  všetkým deťom, ktoré si našli chvíľu na stretnutie s dôchodcami, poďakovať za ich snahu, čas a chuť potešiť tých, ktorí to veľmi potrebujú.