Občianske združenieBzinské deti na návšteve

Bzinské deti na návšteve

Deti, ktoré pravidelne navštevujú Komunitné centrum Bziny, zriadené Občianskym združením Chuť ŽIŤ, boli v piatok 6. novembra 2015 od 16.30 do 18.00 hodine v Oravskej knižnici Antona Habovšiaka v  Dolnom Kubíne. V rámci výchovno- vzdelávacej činnosti sa snažíme o to, aby deti získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým. Aby sme u detí rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, snažili sme sa ich motivovať aj takýmto spôsobom.

Návštevu knižnice si deti veľmi pochvaľovali.. Mali možnosť dozvedieť sa, že knihy sa dajú nielen kúpiť, ale aj požičať. Pani knihovníčka im vysvetlila, že požičiavanie kníh má svoje pravidlá a ako treba s knihami zaobchádzať. Deti si tiež pozreli, aké knihy sa v knižnici nachádzajú.Mali záujem nielen o rozprávkové knihy, ale aj o detské encyklopédie.

Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.Deti si zo sebou odniesli knižky, ktoré ich najviac zaujali. Tiež nadviazali zaujímavé kontakty s pracovníkmi knižnice, ktorí naše komunitné centrum Bziny pozvali do spolupráce pri organizovaní rôznych akcií pre deti a širokú verejnosť. 

Za realizáciu edukatívnej činnosti: "budovania vzťahu ku knižkám", by sme chceli poďakovať v prvom rade rodičom detí,  predsedníčke občianskeho združenia Chuť Žiť, pracovníkom komunitného centra Bziny a samozrejme aj starostovi obce za jeho súčinnosť pri organizovaní tejto skvelej akcie.