Občianske združenieBudúcnosťou Európy sú aktívni občania

Budúcnosťou Európy sú aktívni občania

Budúcnosťou Európy sú aktívni občania

Prvý septembrový víkend zorganizovalo OZ Chuť ŽIŤ spolupráci so starostom obce Bziny stretnutie zástupcov partnerských obcí v rámci projektu: Budúcnosťou Európy sú aktívni občania, ktorý je spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov. Cieľom projektu je spájať ľudí z miestnych komunít, posilniť partnerstvá, vytvoriť priestor pre občanov s cieľom zvýšiť povedomie o hodnotách a právach občanov v EÚ, čomu prispelo diskusné fórum s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom. 

 
Pre hostí bol pripravený bohatý program: prehliadka  zrekonštruovaného Komunitného centra,  prehliadka obce, prehliadka kultúrnych a historických pamiatok regiónu – kostolík Leštiny, workshopy, futbalový turnaj starých pánov, hasičská súťaž, ochutnávka jedál, kultúrny 
program, spoločenský večer , relax v Aqua.
 

 

Predsedníčka OZ Chuť ŽIŤ a starosta obce ďakujú všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu.