Občianske združenieZriadenie Klubu pre seniorov

03.08.2016 21:47

KOMUNITNÉ CENTRUM BZINY

Vás srdečne pozýva v rámci letných mesiacov

júl – august 2016

DO KLUBU PRE SENIOROV

Jedná sa o spoločné stretnutia seniorov

Jeho obsahom je realizácia mnohých aktivít

ROZLIČNÉ SPOLOČENSKÉ HRY,

NADOBÚDANIE POČÍTAČOVÝCH ZRUČNOSTÍ,

TVORIVÉ DIELNE a Iné akcie

Príďte si k nám zmysluplne vyplniť svoj voľný čas

Bude otvorený bezplatne v čase od 13.00 hod. do 15.30 hod.

každý pondelok

TEŠÍME SA NA VÁS!