Občianske združeniePORADENSTVO

03.08.2016 22:20

KOMUNITNÉ CENTRUM BZINY

od augusta 2016 realizuje sociálno-právne - pracovné a kariérne poradenstvo

a

pomoc pri obhajobe Vašich práv

 

naša činnosť predovšetkým bude spočívať v: poskytovaní poradenstva, zastupovaní klienta na úradoch, pomoci pri vypisovaní dokladov a iných náležitostí

pomoc pri sprievode k lekárovi, na úrady. Tiež súčasťou našej práce je pomoc klientovi pri hľadaní práce, pomoc pri písaní pracovných dokumentov a iné činnosti.

 

Pordenstvo budeme realizovať nasledovne:

pondelok - štvortok - pracovné poradenstvo (pomoc pri vypisovaní dokumentov, pomoc pri hľadaní práce)

streda  - špecializované poradenstvo (pomoc pri riešení exekúcií, rodinných a iných konfliktov a problémov, pomoc pri zdravotnom postihnutí)

 

Poradesntvo sa poskytuje bezplatne

Záujemci kontaktujete nás na adrese:

 

Horevodie 218, Bziny

alebo na t. č.  0915 893 292

TEŠÍME SA NA VÁS!