Občianske združenieOdborný seminár projektovania

28.11.2016 08:22

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  v spolupráci s občianskym združením Chuť ŽIŤ organizuje

 

Odborný jednodňový workshop   

Na tému:

Zručnosti projektovania v samospráve a neštátnom sektore

 

Termíny konania:
07.01.2017 (21.12.2016 uzávierka prihlášok)

28.01.2017 (09.01.2017 uzávierka prihlášok)
 

Miesto konania:
Mariana Beňušová AUTOŠKOLA BEŇUŠ, s. r. o. ČSA 1852/6, Dolný Kubín

 

Odborný workshop budú lektorovať vysokoškolskí pedagógovia, ktorí sa zaoberajú projektovou činnosťou ako aj odborníci pracujúci z projektmi na MPSVaR.

Cieľ aktivity:
Prednáškou, praktickými a rolovými cvičeniami priblížiť vybrané segmenty projektovania v rámci grantových výziev a európskeho rozmeru projektov.

Cieľová skupina:
Samosprávy miest a obcí, neziskové organizácie, sociálne podniky, iné subjekty, komunitné centrá,

Celková cena za odborný workshop: je         40 eur/s DPH

 

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na:

chutzitvzdelavanie@gmail.com

alebo telefonicky: 0944 384 176 alebo 0915 893 292