Rubrika o aktualitách vzdelávania

03.08.2016 22:00

Pripravujeme

Vzdelávanie pre opatrovateľky, malé a stredné firmy zamerané na sociálne podnikanie, vzdelávanie zamerané na deinštitucionalizáciu sociálnych služieb a vzdelávanie zamerané na riešenie rodinných a iných konfliktov.

—————

03.08.2016 21:51

Vzdelávanie a príprava uchádzačov pre ECDL certifikáty

  Srdečne Vás pozývame na rozširujúce ďalšie vzdelávanie – Európske vzdelávanie k počítačovej gramotnosti. Ide o modulové vzdelávanie, kde od úplných začiatkov, až po profesionálnu prácu získate zručnosti s prácou na počítači. Kurz má medzinárodnú platnosť a v rámci školenia sa poskytujú aj...

—————

—————


Novinky

27.09.2016 10:02

Dopravná výchova pre Základné školy v Dolnom Kubíne

Dňa 20. septembra 2016 naše Komunitné centrum Bziny spoluprácii s Policajným zborom v Dolnom...

—————

04.09.2016 09:47

Bzinské zemiakové hody spojené s oldies párty

Máte talent, chuť sa zabaviť pripravili sme pre Vás Bzinské zemiakové hody spojené s oldies párty,...

—————

04.09.2016 09:36

Výlet do Jablonky sponený s Oravicami

Aj na september sme pripravili pre Vás program spojený s kúpaním. Ide o výlet na trhy do Jablonky,...

—————

04.09.2016 09:34

Aktuality občianskeho združenia Chuť ŽIŤ

Pripravujeme spustenie nového Komunitného centra vo Vyšnom Kubíne. Nakoľko sa ukazuje, že záujem o...

—————

23.08.2016 12:43

Futbal to je hra

Komunitné centrum Bziny pripravuje pouličný futbalový turnaj 30. augusta 2016. Záujemcovia sa môžu...

—————

11.02.2015 21:45

Vaše 2% dane

Občianske združenie CHUŤ ŽIŤ Kocmáľ 477/24 026 01 Dolný Kubín     Prečo sa uchádzame...

—————

11.02.2015 19:22

Informácie pre návštevníkov

Realizujeme charktatívne zbierky, záujmové krúžky pre deti a dospelých, poskytujeme poradenstvo,...

—————


 

Občianske združenie Chuť žiť - činnosť je zameraná na  aktivity v nasledovných oblastiach: 

 

  • v oblasti cestovného ruchu

  • v oblasti ľudských zdrojov

  • v oblasti kultúry a športu,

  • v oblasti investičných činností,

  • v oblasti regionálneho rozvoja,

  • v oblasti realizácie projektov spojených s využívaním fondov Európskej únie,

  • v oblasti plánovania a tvorby stratégií vo vyššie uvedených oblastiach.

 

Navštivte nás na Kocmáľ 477/24, Dolný Kubín , viď kontakt


 


Online odkazy

—————


Aktuality z výletov a pobytov

21.08.2016 13:58

Výlet do RABKOLANDU

—————

21.08.2016 13:56

Oravice

18. augusta 2016 sme zorganizovali výlet pre seniorov do Oravíc, v rámci ktorého sme spolupracovali aj s Domovom sociálnych služieb pre dospelých v Oravskej Lesnej. Výletu sa zúčastnilo 37 ľudí. Seniorom sa výlet veľmi páčil.

—————


Novinky

27.09.2016 10:02

Dopravná výchova pre Základné školy v Dolnom Kubíne

Dňa 20. septembra 2016 naše Komunitné centrum Bziny spoluprácii s Policajným zborom v Dolnom Kubíne, Záchranným systémom, Horskou službou a Mestskou políciou v Dolnom Kubíne zorganizovalo veľkú akciu pre deti zo základných a materských škôl. Akcie sa zúčastnilo približne 300 detí, spolu s...

—————

04.09.2016 09:47

Bzinské zemiakové hody spojené s oldies párty

Máte talent, chuť sa zabaviť pripravili sme pre Vás Bzinské zemiakové hody spojené s oldies párty, ktoré sa budú konať dňa  1.10. 2016 na Orave v obci Bziny Ak viete zaujímavé veci, máte talent  trebárs na divadlo, ohnivu show, brusný tanec, alebo na čokoľvek a máte chuť  priniesť...

—————

04.09.2016 09:36

Výlet do Jablonky sponený s Oravicami

Aj na september sme pripravili pre Vás program spojený s kúpaním. Ide o výlet na trhy do Jablonky, kde si môžete užiť nákupy a potom sa presúvame do Oravíc na terminálne vonkajšie bezény. Výlet by sa mal realizovať 28. 09. 2016 o 7.30, zraz pred obecným úradom na Bzinách. Vstupné je veľmi nízke,...

—————

04.09.2016 09:34

Aktuality občianskeho združenia Chuť ŽIŤ

Pripravujeme spustenie nového Komunitného centra vo Vyšnom Kubíne. Nakoľko sa ukazuje, že záujem o činnosť komunitného centra je hlavne na strane detí, chceme spustiť pobočku vo Vyšnom Kubíne pri Materskej škole. Hľadáme tam vhodných dobrovoľníkov a mladých ľudí, ktorí by chceli pracovať v našom...

—————

23.08.2016 12:43

Futbal to je hra

Komunitné centrum Bziny pripravuje pouličný futbalový turnaj 30. augusta 2016. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. č. 0915 893 292

—————

11.02.2015 21:45

Vaše 2% dane

Občianske združenie CHUŤ ŽIŤ Kocmáľ 477/24 026 01 Dolný Kubín     Prečo sa uchádzame o 2 % z Vašej dane z príjmu?    Vážení priaznivci Občianskeho združenia CHUŤ ŽIŤ, v zákonnej lehote sme boli zaregistrovaní ako uchádzači o 2 % zaplatenej dane z príjmov...

—————

11.02.2015 19:22

Informácie pre návštevníkov

Realizujeme charktatívne zbierky, záujmové krúžky pre deti a dospelých, poskytujeme poradenstvo, vzdelávacie aktivity a iné činnosti. Pre viac informácií nás navštívte osobne, alebo kontaktujte na hore uvedený telefón.   

—————


Novinky Komunitného centra

04.09.2016 09:56

Najaktuálnejšie fakty z Komunitného centra Bziny

  03.08.2016 19:43 Komunitné centrum Bziny, ktoré vzniklo v roku 2016 v mesiaci agust realizuje nasledovné činnosti: - rodinný výlet do Zlína - 31. júla 2016 - klub pre seniorov spojený s rôznymi aktivitami a akciami - pravidelne každú stredu od 13.00 hod. - 16.00 hod. - nízkoprahové denné...

—————

04.09.2016 09:54

Komunitné centrum Bziny

Komunitné centrum Bziny prirpavuje nasledovné aktivity pre deti a dospelých: - doučovanie nemeckého jazyka - doučovanie anglického jazyka pre deti - klub pre seniorov - dopravnú školu pre školopovinné deti - futbalovú školu pre deti /prvý turnaj hráme 30. augusta 2016 na futbalovom ihrisku v...

—————