Rubrika o aktualitách vzdelávania

03.08.2016 22:00

Pripravujeme

Vzdelávanie pre opatrovateľky, malé a stredné firmy zamerané na sociálne podnikanie, vzdelávanie zamerané na deinštitucionalizáciu sociálnych služieb a vzdelávanie zamerané na riešenie rodinných a iných konfliktov.

—————

03.08.2016 21:51

Vzdelávanie a príprava uchádzačov pre ECDL certifikáty

  Srdečne Vás pozývame na rozširujúce ďalšie vzdelávanie – Európske vzdelávanie k počítačovej gramotnosti. Ide o modulové vzdelávanie, kde od úplných začiatkov, až po profesionálnu prácu získate zručnosti s prácou na počítači. Kurz má medzinárodnú platnosť a v rámci školenia sa poskytujú aj...

—————

—————


 

Občianske združenie Chuť žiť - činnosť je zameraná na  aktivity v nasledovných oblastiach: 

 

  • v oblasti cestovného ruchu

  • v oblasti ľudských zdrojov

  • v oblasti kultúry a športu,

  • v oblasti investičných činností,

  • v oblasti regionálneho rozvoja,

  • v oblasti realizácie projektov spojených s využívaním fondov Európskej únie,

  • v oblasti plánovania a tvorby stratégií vo vyššie uvedených oblastiach.

 

Navštivte nás na Kocmáľ 477/24, Dolný Kubín , viď kontakt


 


Online odkazy

—————


Aktuality z výletov a pobytov

21.08.2016 13:58

Výlet do RABKOLANDU

—————

21.08.2016 13:56

Oravice

18. augusta 2016 sme zorganizovali výlet pre seniorov do Oravíc, v rámci ktorého sme spolupracovali aj s Domovom sociálnych služieb pre dospelých v Oravskej Lesnej. Výletu sa zúčastnilo 37 ľudí. Seniorom sa výlet veľmi páčil.

—————


Novinky

28.11.2016 08:22

Odborný seminár projektovania

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  v spolupráci s občianskym združením Chuť ŽIŤ organizuje   Odborný jednodňový workshop    Na tému: Zručnosti projektovania v samospráve a neštátnom sektore   Termíny konania: 07.01.2017...

—————

28.11.2016 08:22

Posunková reč

Občianske združenie Chuť ŽIŤ organizuje odborný kurz posunkovej reči pod vedením odborníkov Asociácie pre nepočujúcich v Žiline. Štúdium prebieha v poludňajších, pracovných dňoch. Školenie bude prebiehať v rámci Žiline, a v Dolnom Kubíne. Kurz by mal začať od 12. 12. 2016...

—————


Novinky Komunitného centra

28.11.2016 08:10

Deň pre dôchodcov

  Starší vek má farbu jesene. Tak, ako sa zrodíme je spojené s jarou, nádherná jeseň je spojená s dozretím človeka. Práve v mesiaci október  si uctievame jeseň života. Nie je to náhodou - toľko bohatstva, farieb vôní ....a úroda. To, čo sme zasiali, nechali rásť, teraz...

—————

04.09.2016 09:56

Najaktuálnejšie fakty z Komunitného centra Bziny

  03.08.2016 19:43 Komunitné centrum Bziny, ktoré vzniklo v roku 2016 v mesiaci agust realizuje nasledovné činnosti: - rodinný výlet do Zlína - 31. júla 2016 - klub pre seniorov spojený s rôznymi aktivitami a akciami - pravidelne každú stredu od 13.00 hod. - 16.00 hod. - nízkoprahové denné...

—————

04.09.2016 09:54

Komunitné centrum Bziny

Komunitné centrum Bziny prirpavuje nasledovné aktivity pre deti a dospelých: - doučovanie nemeckého jazyka - doučovanie anglického jazyka pre deti - klub pre seniorov - dopravnú školu pre školopovinné deti - futbalovú školu pre deti /prvý turnaj hráme 30. augusta 2016 na futbalovom ihrisku v...

—————