Rubrika o aktualitách vzdelávania

03.08.2016 22:00

Pripravujeme

Vzdelávanie pre opatrovateľky, malé a stredné firmy zamerané na sociálne podnikanie, vzdelávanie zamerané na deinštitucionalizáciu sociálnych služieb a vzdelávanie zamerané na riešenie rodinných a iných konfliktov.

—————

03.08.2016 21:51

Vzdelávanie a príprava uchádzačov pre ECDL certifikáty

  Srdečne Vás pozývame na rozširujúce ďalšie vzdelávanie – Európske vzdelávanie k počítačovej gramotnosti. Ide o modulové vzdelávanie, kde od úplných začiatkov, až po profesionálnu prácu získate zručnosti s prácou na počítači. Kurz má medzinárodnú platnosť a v rámci školenia sa poskytujú aj...

—————

—————


Novinky

23.08.2016 12:43

Futbal to je hra

Komunitné centrum Bziny pripravuje pouličný futbalový turnaj 30. augusta 2016. Záujemcovia sa môžu...

—————

21.08.2016 13:49

AKTUALITY Z KOMUNITNÉHO CENTRA

Komunitné centrum Bziny prirpavuje nasledovné aktivity pre deti a dospelých: - doučovanie nemeckého...

—————

03.08.2016 19:43

Najaktuálnejšie fakty z Komunitného centra Bziny

Komunitné centrum Bziny, ktoré vzniklo v roku 2016 v mesiaci agust realizuje nasledovné činnosti: -...

—————

11.02.2015 21:45

Vaše 2% dane

Občianske združenie CHUŤ ŽIŤ Kocmáľ 477/24 026 01 Dolný Kubín     Prečo sa uchádzame...

—————

11.02.2015 19:22

Informácie pre návštevníkov

Realizujeme charktatívne zbierky, záujmové krúžky pre deti a dospelých, poskytujeme poradenstvo,...

—————


 

Občianske združenie Chuť žiť - činnosť je zameraná na  aktivity v nasledovných oblastiach: 

 

  • v oblasti cestovného ruchu

  • v oblasti ľudských zdrojov

  • v oblasti kultúry a športu,

  • v oblasti investičných činností,

  • v oblasti regionálneho rozvoja,

  • v oblasti realizácie projektov spojených s využívaním fondov Európskej únie,

  • v oblasti plánovania a tvorby stratégií vo vyššie uvedených oblastiach.

 

Navštivte nás na Kocmáľ 477/24, Dolný Kubín , viď kontakt


 


Online odkazy

—————


Aktuality z výletov a pobytov

21.08.2016 13:58

Výlet do RABKOLANDU

—————

21.08.2016 13:56

Oravice

18. augusta 2016 sme zorganizovali výlet pre seniorov do Oravíc, v rámci ktorého sme spolupracovali aj s Domovom sociálnych služieb pre dospelých v Oravskej Lesnej. Výletu sa zúčastnilo 37 ľudí. Seniorom sa výlet veľmi páčil.

—————